Untitled

WPROWADZENIE
Wpisz swoje dane – po teście użyję ich tylko do kontaktu z Tobą, aby dobrać odpowiednią, spersonalizowaną ofertę kursu.

Imię
Numer telefonu
Email
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ambasadę Języka w celach związanych z działalnością szkoły, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz. 833 z późn.zm.).

Test zawiera 55 pytań zamkniętych, w których należy wskazać poprawną odpowiedź (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa). Po prawej stronie ekranu wyświetlony będzie zegar, odmierzający czas pozostały do końca testu.
Gdy odpowiesz już na wszystkie pytania, naciśnij przycisk „Wyślij”.
Po zakończeniu testu skontaktuję się z Tobą aby ustalić termin rozmowy, podczas której określę stopień zaawansowania Twojego języka mówionego.
Powodzenia! Good luck!

Rozpocznij test

______________________ a drink? No, thanks.
The kitchen is _________ than the living room.
She said this book is interesting. I’m going___________ it.